Giỏ hàng

MENU SHIP

Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫

Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫

Các món rau

Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫

Cơm - Cháo - Xôi

Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫

Món ngon nổi bật

Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫

Set Món ăn

Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫

Đồ uống

Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫

Món ăn nhẹ

Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫

Bò - Cá

Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫

Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫

Chim - Gà

Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫

Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫

Bánh Tráng Trảng Bàng

Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫
Hết

0₫

18002028