;
Giỏ hàng

Set Menu

Hãy gọi điện thoại đến tổng đài 1800 2028 để đặt bàn miễn phí và tư vấn chi tiết nhất!

HV giảm 5% còn 1.074K , HV Vàng giảm 12% còn 994KLà Combo dành...
HV giảm 5% còn 1.573K , HV Vàng giảm 12% còn 1.457KLà Set Menu ...
HV giảm 5% còn 1.516K , HV Vàng giảm 12% còn 1.404KLà Set Menu...
HV giảm 5% còn 1.573K , HV Vàng giảm 12% còn 1.457KLà Set Menu dành...
HV giảm 5% còn 1.036K , HV Vàng giảm 12% còn 959KLà Combo dành...
HV  5% còn 931K , HV Vàng giảm 12% còn 862KLà Combo dành ...
HV giảm 5% còn 1.393K , HV Vàng giảm 12% còn 1.290KLà Set Menu dành...
HV giảm 5% còn 1.430K , HV Vàng giảm 12% còn 1.325KLà Set Menu dành...
HV giảm 5% còn 1.402K , HV Vàng giảm 12% còn 1.299KLà Set Menu dành...
HV giảm 5% còn 1.546K , HV Vàng giảm 12% còn 1.448KLà Set Menu ...
HV giảm 5% còn 969K , HV Vàng giảm 12% còn 898KLà Combo dành c...

18002028

Chọn tệp tin...
Hotline nhân sự:
0983518269
Đang tải tệp tin, bạn vui lòng chờ một chút nhé...