Giỏ hàng

Bánh Tráng Trảng Bàng

Tập hợp các món ăn với Bánh Tráng Trảng Bàng Tây Ninh tại nhà hàng Phương Nam: bánh tráng trảng bàng cuốn thịt chân giò luộc, ba chỉ quay, cá lóc nướng mọi...

Bánh tráng Trảng Bàng cuốn thịt ba chỉ quay là món ăn của sự kết hợ...
Bánh tráng được làm thủ công, độ dày và độ dai vừa phải, còn mùi th...
Bánh tráng Trảng Bàng cuốn thịt ba chỉ quay. Đây là một món ăn của ...
Bánh tráng được làm thủ công, độ dày và độ dai vừa phải, còn mùi th...
Bánh tráng tay độ dày và độ dai vừa phải, còn mùi thơm gạo, cuốn vớ...

18002028